Linkbuilding

Linkbuilding je získávání a budování zpětných odkazů s cílem vylepšit pozice ve výsledcích vyhledávání.

Linkbuilding je jeden ze způsobů SEO offpage optimalizace.Jedním z důležitých prvků internetového marketingu a SEO optimalizace je budování zpětných odkazů. Zpětný odkaz je odkaz na vaši webovou stránku umístěn na cizí webové stránce. Čím více stránek odkazuje na vaši stránku, tím kvalitnější a relevantnější bude její obsah pro vyhledávač. Díky tomu jí přidělí vyšší Page Rank a bude ji při vyhledávání umisťovat na vyšší pozice.

Cílem linkbuildingu je získávat zpětné odkazy na vlastní webovou stránku. I při tomto kroku je třeba postupovat systematicky a neumísťovat vaše odkazy na ledajaké stránky.

Důležitýé faktory při získávání zpětných odkazů

Hodnota, kterou vaše webová stránka získá ze stránky odkazující na vaši webovou stránku, se rovná podílu její Page Ranku a celkového počtu odkazů. Získání odkazu ze stránky, která má Page Rank 4 a na které se nachází 20 odkazů na jiné stránky, má mnohem větší hodnotu než stránka se stejným page rank, avšak se 60 odkazy na jiné stránky.

Z tohoto pohledu je výhodnější získat zpětný odkaz na stránce, která má Page Rank 2 a na které se nachází pouze 10 odkazů, jako na stránce s Page Rank 5 a se stovkou odkazů na jiné stránky. Při hodnocení výhodnosti umístění zpětného odkazu je proto důležité vyhodnocovat nejen Page Rank stránky, na kterou chcete umístit odkaz, ale i celkový počet odkazů na jiné stránky. Nejčastější chybou při linkbuildingu je, pokud provozovatel stránky vychází pouze z Page Ranku stránky, na kterou chce umístit svůj odkaz, a nebere v úvahu i celkový počet umístěných odkazů.

Vyhledávače obecně připisují mnohem větší důležitost odkazem z jiných stránek na vaši stránku tehdy, pokud jsou ze stejné nebo podobné oblasti, resp. mají stejné zaměření, jako odkazem ze stránek, které se zaměřením vaší stránky nemají nic společného. Například odkaz ze stránky zaměřené na cyklistiku vaší stránce velmi nepomůže, pokud je zaměřena na gastronomii. Naopak, pomohl by její odkaz například z webové stránky restaurace nebo portálu zaměřeného na gastronomii.

 

Aktuln

Slovnk webdesignu

Flash animace

Flash animace

Flash animace je animované video, které je vytvořeno v Adobe Flash, nebo v podobném softwaru. Výstupní formát je swf. Technologie Flash dodává webstránkách pohyb. Loga, legendy, slogany a&

vce »

Microsite nebo Minisite

Microsite nebo Minisite

Microsite nebo Minisite: Podpůrné stránky pro váš byznys Nový produkt, specifická reklamní kampaň, podpora prodeje produktů a služeb prostřednictvím speciálního kanálu, prezentac

vce »

Pagerank

Pagerank

PageRank je nástroj pro hodnocení důležitosti webových stránek. Vyjadřuje se jím "důležitost" každé stránky. Pagerank využívá strukturu odkazů jako vzájemné "doporučení" stránek.

vce »