Microsite nebo Minisite

Microsite nebo Minisite: Podpůrné stránky pro váš byznys

Nový produkt, specifická reklamní kampaň, podpora prodeje produktů a služeb prostřednictvím speciálního kanálu, prezentace důležité akce nebo události, prezentace a podpora spotřebitelské soutěže, podpora optimalizačního kampaně hlavní stránky. Toto vše mohou být důvody pro vybudování speciální podpůrné stránky - microsite nebo také zvané Minisite.
Pro koho jsou vhodné podpůrné stránky

Ne pro každého, ne za každých okolností a ne za každou cenu. I když je pravda, že microsites / minisites mohou při efektivním zpracování jejich konceptu a strategie významným způsobem přispět k naplnění několika obchodních a marketingových cílů, je důležité znát odpovědi na několik podstatných otázek než investujete čas a peníze do jejich tvorby.

Pokud je vaše odpověď na následující kontrolní body "Ano", pak jsou microsites pro vás:

Produkt, událost zda kampaň není možné komunikovat na vašem hlavním firemním sídle (výrazně odlišná služba, zájem o odlišný design od hlavních stránek, oslovení specifické cílové skupiny a podobně)
Microsite bude propagovat produkt, událost či kampaň na dobu delší než jeden rok
Na podpůrnou stránku budete pravidelně přidávat nový, aktuální obsah, ať už ve formě příspěvků do blogu, aktualit či fotografií či videa
Microsite zda několik microsites nemají sloužit jako jediný zdroj zpětných odkazů pro váš hlavní firemní web

V případě, že odpověď na tyto body zní "Ne", doporučujeme vám propagovat vaše nové produkty nebo cokoliv jiného přímo na vašem hlavním firemním sídle. Pokud vám agentura nebo interní oddělení, které je zodpovědné za tvorbu vašeho hlavního sídla tvrdí, že to není možné, obraťte se na nás a my vás přesvědčíme o opaku.
Výhody podpůrných stránek

Jak bylo zmíněno, za určitých specifických okolností mají microsites své místo v marketingových aktivitách na internetu. Mezi hlavní výhody patří:

Krátký čas potřebný na realizaci a nízké náklady. Samozřejmě, pokud má být celá microsite vytvořená s použitím technologie Flash, nebo má obsahovat hru, video či jiné multimediální prvky, náklady a čas potřebný na její výrobu se úměrně zvyšují
Možnost efektivně oslovit cílovou skupinu a propagovat velmi specifický produkt, službu, akci, kampaň nebo událost
Možnost zpracovat kreativní design bez potřeby dodržování design-manuálu firmy
Možnost použití odlišných komunikačních a propagačních nástrojů a kanálů, než hlavní sídlo firmy
Marketingová podpora hlavního sídla firmy
Podpora budování relevantních odkazů pro hlavní sídlo firmy

Nevýhody podpůrných stránek

V případě, že nebude kladen důraz na smysl a efektivitu využití microsite, její hlavní nevýhody jsou následující:

Potřeba udržovat "živou" doménu a web hosting i když návštěvnost microsite klesá
Pokud se propaguje akce nebo událost, nový produkt s životností kratší než jeden rok nebo specifická reklamní kampaň, stránky rychle ztrácejí svůj význam a stejně i návštěvnost

Přesto je třeba říci, že při efektivně vynaložených nákladech a dobře promyšlené marketingové strategii může microsite znamenat získání nových obchodních příležitostí a zákazníků, čímž se její nevýhody mohou výrazně setřít.
Microsite je to co potřebujete. Jak dál?

Pokud jste zvážili všechna pro a proti a rozhodli jste se, že microsite je to pravé pro váš byznys a vaše marketingové aktivity, stačí se obrátit na naši agenturu a my ji pro vás rádi vytvoříme a přivedeme na ni vaši cílovou skupinu. V případě, že si nejste jisti, obraťte se na nás a po představení vašeho záměru vám rádi poradíme, zda je microsite právě to, co váš byznys potřebuje.

 

Aktuln

Slovnk webdesignu

Flash animace

Flash animace

Flash animace je animované video, které je vytvořeno v Adobe Flash, nebo v podobném softwaru. Výstupní formát je swf. Technologie Flash dodává webstránkách pohyb. Loga, legendy, slogany a&

vce »

Pagerank

Pagerank

PageRank je nástroj pro hodnocení důležitosti webových stránek. Vyjadřuje se jím "důležitost" každé stránky. Pagerank využívá strukturu odkazů jako vzájemné "doporučení" stránek.

vce »

Linkbuilding

Linkbuilding

Linkbuilding je získávání a budování zpětných odkazů s cílem vylepšit pozice ve výsledcích vyhledávání. Linkbuilding je jeden ze způsobů SEO offpage optimalizace.Jedním z dů

vce »