Pagerank

PageRank je nástroj pro hodnocení důležitosti webových stránek. Vyjadřuje se jím "důležitost" každé stránky. Pagerank využívá strukturu odkazů jako vzájemné "doporučení" stránek. To znamená, že čím více kvalitních stránek na vás odkazuje tím je váš pagerank vyšší. Odkazy jsou však kvalitativně rozděleny. Pokud má odkazující stránka vysoký PageRank, její odkaz má větší váhu, než odkaz ze stránky s nízkým PageRank. Do hodnoty PageRanku se započítává i odkazy směřující z vaší stránky.

Zjišťování důležitosti webstránky má velký význam pro řazení webstránek ve výsledcích vyhledávání. PageRank není jediný faktor, který se na celkovém hodnocení webstránky podílí, ale je velmi důležitý.

PageRank stránky se nedá přesně zjistit, je to desetinné číslo, které je neveřejné. Dá se však zjistit jeho přibližná hodnota, která se nazývá Google Toolbar PageRank (GTPR). GTPR má hodnoty od 0 do 10.

GTPR sám o sobě nemá velký význam. Jde spíše jen o informaci pro uživatele. Pokud však stránka dosáhne vyšší PageRank (více než 4), můžete ji například prodat za nemalou částku, nebo ji nabízet jako reklamní prostor.

Zvýšení PageRanku?

Nejdůležitější faktor pro zvýšení PageRanku je počet kvalitních stránek (stránek s vysokým pagerank) odkazujících na vaši stránku. Tento počet můžete zvyšovat například manuálním registrováním do různých katalogů stránek. Před podáním si však ověřte, zda má daný katalog PageRank alespoň 3. Pokud ne, nemá registrace velký význam.

Další možností je výměna odkazů mezi spřízněnými stránkami. Při zvýšení PageRanku pomůže i dobře optimalizovaný web. V současnosti však je trend optimalizovat web spíše pro uživatele a ne pro vyhledávač.

 

 

 

 

Aktuln

Slovnk webdesignu

Flash animace

Flash animace

Flash animace je animované video, které je vytvořeno v Adobe Flash, nebo v podobném softwaru. Výstupní formát je swf. Technologie Flash dodává webstránkách pohyb. Loga, legendy, slogany a&

vce »

Microsite nebo Minisite

Microsite nebo Minisite

Microsite nebo Minisite: Podpůrné stránky pro váš byznys Nový produkt, specifická reklamní kampaň, podpora prodeje produktů a služeb prostřednictvím speciálního kanálu, prezentac

vce »

Pagerank

Pagerank

PageRank je nástroj pro hodnocení důležitosti webových stránek. Vyjadřuje se jím "důležitost" každé stránky. Pagerank využívá strukturu odkazů jako vzájemné "doporučení" stránek.

vce »