Webdesign - tvorba www stránek

Mít svou webovou prezentaci na internetu je pro firmy a soukromé či státní organizace povinnost. To, co určuje její opodstatněnost, však není design, ale v první řadě úroveň dosahování cílů, které byly pro ni stanoveny. Myslíte, že vaše webová prezentace splňuje všechny základní nároky a využívá svůj skutečný potenciál na maximum?

Člověk nemusí být web designér, aby dokázal posoudit, zda se mu webová prezentace líbí nebo zda mu nabízí jednoduchou a pohodlnou možnost získat to, co hledá - informace. Nezáleží na tom, zda to co hledá, jsou údaje ve formě textu, obrázků, technických údajů nebo katalogu ke stažení. Podstatné je to, že mu přehledným a jednoduchým způsobem umožní najít informaci, o kterou má zájem. Grafické zpracování (web design) je v tomto případě až druhořadá, ale také důležitá podmínka, protože obvykle hodnotíme nejprve zrakem.

Podívejme se tedy blíže na to, co dělá webovou prezentaci kvalitním zdrojem informací pro její uživatele a jaké formální náležitosti musí splňovat pro to, aby kromě uspokojení jejich potřeby splňovala to nejpodstatnější - dosáhla cíle, které jste si pro ni stanovili a které od ní očekáváte.

Co je to webová prezentace?

Webová prezentace jsou ve své podstatě běžné internetové stránky, které uživateli přinášejí základní informace o firmě, organizaci, produktu, službě či akcí. Jejím účelem je jednoduchým a přehledným způsobem poskytnout všechny důležité informace a kontaktní údaje pro případ zájmu uživatele o propagovaný předmět.

Běžná struktura webové prezentace skládá z následujících podstránek:

  • Úvodní stránka
  • Informace o provozovateli
  • Popis propagované služby, produktu nebo akce
  • Reference (zejména v případě služeb)
  • Kontakty

Samozřejmě, toto je nejběžnější používaná struktura a podle požadavků majitele prezentace se může v jednotlivých případech lišit - může být doplněna o další specifické podsekce, případně může být i stručnější.

Není to sice podmínkou, často se však na webové prezentace nasazuje redakční systém (CMS), jehož prostřednictvím lze pohodlně publikovat obsah.

Předpoklady úspěšné webové prezentace

Tak jak jsme zmínili na začátku tohoto článku, úspěch webové prezentace závisí zejména na tom, jak efektivně dokáže dosáhnout stanovených cílů, mezi které obvykle patří:

  • Zvýšení povědomí o značce, produktu, službě nebo akcí
  • Přímé zvýšení prodeje služeb nebo produktů
  • Získání informací od potenciálních zájemců, především kontaktních údajů (e-mail, telefonní číslo, adresa a podobně)
  • Registrace pro používání online služeb (odběr newsletteru a podobně)

Pro dosažení těchto cílů musí prezentace, ostatně tak jako jiné typy internetových stránek, splňovat několik důležitých zásad. Jsou to zejména:

Uživatelská ergonomie

Uživatel se musí při používání stránek cítit pohodlně, interakce se stránkami musí být jednoduchá, vycházející z běžné praxe a zkušeností běžných návštěvníků stránek, design musí být orientovaný na uživatele.

Přístupnost a použitelnost

Stránky musí být zhotoveny tak, aby byly uživatelům přístupné bez ohledu na prohlížeč, který používají. Zároveň by neměly vyžadovat použití speciálních technologií, bez nichž nebude stránky možné použít. Stránky by měly dodržovat zásady přístupného webu pro uživatele s postižením (především se zrakovými problémy), a měly by být stejně jako myší ovladatelné i pomocí klávesnice.

Srozumitelnost

Obsah stránek by měl být zpracován tak, aby byl srozumitelný uživatelům, na kterých se zaměřuje. Kvalitní copywriting - tvorba poutavého a hodnotného obsahu - je jedním z faktorů, který se často podceňuje. Přitom je to především textový obsah, který je zdrojem informací, pro které uživatelé navštěvují internetové stránky.

Poutavý web design

Grafické zpracování stránek není ten nejpodstatnější faktor, dobře graficky zpracovaná prezentace však dokáže podpořit efektivnější komunikaci hlavního poselství stránek uživatelům. Kromě toho, zrak je první vjem, který registrujeme a jak se říká - dobrý obal prodává sám.

Jak získat kvalitní prezentaci?

Pokud si dokážete vytvořit internetové stránky ve vlastní režii, stačí se držet již zmíněných zásad pro úspěšnou prezentaci a váš úspěch by se měl brzy dostavit. V opačném případě je vhodné obrátit se na profesionální agenturu s dostatečnými zkušenostmi a referenčními projekty, která bude schopna vytvořit vaši webovou prezentaci tak, aby dosáhla vaše cíle.

Na závěr je třeba připomenout, že bez návštěvníků nedokáže ani ta nejlepší prezentace splnit to, co se od ní očekává. Pokud tedy má mít vaše prezentace úspěch, je nezbytné použít efektivní internetový marketing, který na vaše stránky přitáhne cílených uživatelů.

Aktuln

Slovnk webdesignu

Doména

Doména

Doména, nebo doménové jméno je řetězec znaků. Může obsahovat až 63 znaků, písmena anglické abecedy, číslice a pomlčku. Doména je součást firemní identity. Je to něco, co

vce »

Flash animace

Flash animace

Flash animace je animované video, které je vytvořeno v Adobe Flash, nebo v podobném softwaru. Výstupní formát je swf. Technologie Flash dodává webstránkách pohyb. Loga, legendy, slogany a&

vce »

Microsite nebo Minisite

Microsite nebo Minisite

Microsite nebo Minisite: Podpůrné stránky pro váš byznys Nový produkt, specifická reklamní kampaň, podpora prodeje produktů a služeb prostřednictvím speciálního kanálu, prezentac

vce »